MACHIDA Ryota
助教

町田 遼太 マチダ リョウタ まちだ りょうた

プロフィール

所属

東京都立大学経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻